Bohumilické hody

"Celý hody só velkó událosťó pro dědinu, všeci gruntujó, stárci a stárky majó na pilno, všady je plno práce, aby konečné výsledek byl co nélepší".

V Bohumilicích se hody vždy konaly první víkend v září, a to jako připomínka vysvěcení bohumilické kaple svaté Alžběty, které se odehrálo 4. září 1904.

První hody se v Bohumilicích konaly po již zmíněném vysvěcení kaple sv. Alžběty kolem roku 1904. O hodech před válkou několikrát stárkoval pan Poulík, což je však o tomto období jediná dostupná informace. Dohledatelná historie hodů se pak píše až od roku 1945, kdy se konaly první poválečné hody. Hody tehdy organizoval místní Národní výbor a později tuto aktivitu převzalo Sdružení hasičů.

Ještě krátce po válce v Bohumilicích hody probíhaly od neděle do úterý. Později se přešlo k dnes běžnému schématu, kdy se hodové veselí odehrávalo (a ve většině obcích stále odehrává) od soboty do pondělí.

Až do Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic platilo, že poslední hody se v Bohumilicích konaly roku 1984. Roku 2011 se však bohumilické chase podařilo tuto tradici obnovit a uspořádat Bohumilické hody po 27 letech. Od té doby se bohumilické hody konají s větší či menší periodicitou, někdy jako běžné hody, jindy v menším rozsahu jako krojovaná zábava.