Přátelé Bohumilic

Občanské sdružení „Přátelé Bohumilic“ vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne 22. prosince 2009. Ve své neoficiální podobě však funguje již od dubna 2009, kdy proběhla první schůze místních občanů za účelem naplánování sjezdu rodáků k příležitosti 800. výročí založení Bohumilic. Sdružení má 18 zakládajících členů a pravidelně konaných členských schůzí se účastní mnoho členů i nečlenů. Na každé schůzi jsou pořizovány zápisy. Od 1. ledna 2014 bylo občanské sdružení v souladu s novým občanským zákoníkem převedeno na "spolek" a ke dni 1.1.2017 vstoupily v platnost nové stanovy a současně se změnilo sídlo spolku.

Registrací občanského sdružení v Bohumilicích vznikl samostatný právnický subjekt, kterému je umožněno samostatně jednat v různých záležitostech: Žádat o dotace a granty na kulturní akce, jednat s jinými právnickými subjekty, připravovat projekty na zkvalitnění života v naší obci co se týče kultury a tradic, životního prostředí i dopravy.

Smyslem "Přátel Bohumilic" je obnovit upadající kulturu a tradice v Bohumilicích. Pro toto "kulturní obrození" bylo vybráno to nejlepší možné období - rok 2010, kdy Bohumilice slavily výročí 800 let od svého založení. Vznikla idea tzv. "kulturního roku", což v praxi znamená, že celý rok 2010 byl proložen různorodými kulturními akcemi. S radostí můžeme říct, že tuto ideu se nám daří plnit i nadále a tak se na akcích pořádaných spolkem můžeme v Bohumilicích nadále pravidelně setkávat.

Největší kus práce všichni členové sdružení včetně místní mládeže již odvedli - 19. června 2010 proběhla veliká oslava jedinečného výročí Bohumilic společně se Sjezdem rodáků a přátel Bohumilic. Ani poté jsme si však příliš neodpočinuli - mnoho z Vás projevilo veliký zájem o obnovení hodových tradic v Bohumilicích a to se nám povedlo. Roku 2015 jsme se pak setkali na velké akci Sousedské dny Bohumilic. Jsme velmi rádi, že nás při našem konání nadále podporujete. Znamená to totiž, že ať již v Bohumilicích stále žijete, nebo ať už bydlíte někde daleko, Bohumilice přesto zůstávají ve Vašich srdcích. A právě za to Vám upřímně děkujeme.