Knihovna

Místní knihovna Bohumilice se nachází v prostorách nového komunitního centra na adrese Bohumilice 85. V příjemném a nově vybaveném prostředí můžete využívat všech služeb, které knihovna nabízí, počínaje půjčováním knih, přes používání internetu až po účast na pořádaných akcích.

Knihovna Bohumilice je od 9. září 2010 pod taktovkou paní knihovnice Ludmily Adámkové. Půjčovní doba je každý čtvrtek od 17:30 do 19:30, čímž knihovna vychází vstříc dětem i dospělým, kteří se domů ze školy či ze zaměstnání dostanou až v pozdních večerních hodinách.

Co Vás v knihovně čeká?

  1. Knihy: Kromě klasické beletrie, detektivek, romantické literatury a knih pro děti v knihovně najdete mnoho knih odborných, ať se již jedná o lékařství, chovatelství, historii, kulturu, přírodní vědy a podobně. Zejména studenti určitě ocení, že knihovna nabízí také naprostou většinu knih zadávaných jakožto povinná školní četba.
  2. Časopisy: Knihovna pravidelně odebírá mnoho titulů z nejrůznějších oborů. V knihovně najdete časopisy pro děti, mladé slečny, tituly o moderní vědě, módě, zahrádkářství a mnoho dalšího.

Knihovna dále nabízí:

  • Výměnný fond: tj. pravidelné půjčování knih z fondu Městské knihovny v Břeclavi.
  • Meziknihovní výpůjční služba: knihovna Vám žádanou knihu, která v Bohumilicích není dostupná, objedná z jiné knihovny pouze za cenu poštovného.
  • Rezervace knih a časopisů: požadovanou knihu či časopis si můžete rezervovat.
  • Knihovna dále pořádá pravidelné akce pro děti v podobě různých soutěží rozvíjejících jejich znalosti.

Těšíme se na Vás každý čtvrtek 17:30 - 19:30!

Kontakt: knihovna@bohumilice.info